Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. Biuro Stowarzyszenia z powodu wyjazdu będzie pełnić dyżur telefoniczny. Tel 608 398 366