Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik zaprasza Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do korzystania z bezpłatnego wsparcia informacyjnego:

 

Jeżeli:                                                                       lub:

– jesteś pełnoletnim obywatelem Unii Europejskiej,

– mieszkasz na obszarze objętym LSR,

– jesteś osobą fizyczną

– jesteś osobą prawną, lub

– jesteś jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje tą zdolność,

 

JUŻ DZIŚ ZADZWOŃ DO BIURA LGD GROMNIK I SKORZYSTAJ Z PRZEWIDZIANEJ DLA CIEBIE FORMY WSPARCIA.

MY PRZEKAŻEMY CI WYTYCZNE W ZAKRESIE UDZIAŁU.

 UWAGA! W związku z koniecznością podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Forma wsparcia informacyjnego ELEKTRONICZNA i/lub OSOBISTA (w reżimie sanitarnym).

LICZBA dostępnych terminów OGRANICZONA !!!

WAŻNE!!! Jeżeli chciałbyś skorzystać ze wsparcia informacyjnego, a uniemożliwiają Ci to m.in względy techniczne skontaktuj się z biurem LGD Gromnik.

ZAKRES WSPARCIA INFORMACYJNEGO:

  1. Podjęcie działalności gospodarczej
  2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

MODUŁY WSPARCIA INFORMACYJNEGO:

Profil Beneficjenta, formy, zasady i wytyczne w zakresie wsparcia, sposoby i warunki aplikowania o środki, obowiązująca dokumentacja.

FORMA WSPARCIA INFORMACYJNEGO *:

– doradztwo indywidualne
– konsultacje
– szkolenie

* w zależności od rodzaju Beneficjenta, zakresu operacji i etapu pracy nad wnioskiem

Uczestnictwo w szkoleniu i/lub korzystanie z indywidualnego doradztwa jest brane pod uwagę podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru przy czym aby uzyskać punkty : pierwsza godzina doradztwa powinna mieć miejsca nie później niż tydzień przed dniem, w którym upływa termin składania wniosków.

 Obowiązują zapisy poprzez adres biuro@lgdgromnik.pl, lub telefonicznie 71 39 21 971 w. 117, 608 378 976 – pn-pt. 8.00-16.00 oraz obowiązek uzyskania potwierdzenia o zapisie przez pracownika biura jak również wypełnienie i dostarczenia do biura wszystkich niezbędnych dokumentów.

Korzystanie z każdej formy wsparcia informacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).w celach i przez okres przewidziany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.