Informacja

W dniu 29 listopada 2021 r. Biuro Stowarzyszenia będzie pełnić dyżur telefoniczny z powodu wyjazdu na szkolenie.

Tel. 608 378 976