Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w dniach 2-3 września 2021 r. z powodu wyjazdu na Punkty Informacyjne w Gminach członkowskich, Biuro Stowarzyszenia będzie pełnić dyżur telefoniczny.

Tel. kontaktowy

608 378 976, 608 398 366