Informacja

Informujemy, iż najbliższe nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 zaplanowane są w IV kwartale br. O dokładnych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami uzyskania wsparcia. W razie pytań zapraszamy do skorzystania z doradztwa udzielanego przez Pracowników Biura LGD.

Ponadto informujemy, iż w ramach naborów przeprowadzonych w II kwartale br. rozdysponowano następujące kwoty wsparcia:
Nabór 1/2017 – 600 000,00 PLN
Nabór 2/2017 – 255 312,00 PLN
Nabór 3/2017 – 1 442 737,80 PLN.