I edycja „Wojewódzkiego konkursu wiedzy na temat PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku”- termin przedłużony

W imieniu organizatorów informujemy, że termin zgłoszeń na Wojewódzki konkurs wiedzy na temat PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku został wydłużony do 07.09.2021r.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej:

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/zapraszamy-do-udzialu-w-i-edycji-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-na-temat-prow-2014-2020-na-dolny/?no_cache=1&cHash=bb2856d7cce8db6e7c4fee11c591b6cd