Grant nr 7/G/2018 – ROZLICZONY

LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 7/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach  działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 3.2.1. Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Celem operacji była aktywna promocja obszaru LGD Gromnik poprzez promocje obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe oraz lokalne produkty i usługi. Wysokość dofinansowania to 69 208,00 zł.
Dzięki operacji na obszarze LGD Gromnik zrealizowano ciekawe projekty pozwalające podnieść kompetencje oraz aktywizujące i integrujące społeczność lokalną LGD.

Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za udział w projekcie a zainteresowanych udziałem w kolejnych naborach zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD Gromnik.