Grant nr 6/G/2018 – ROZLICZONY

LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 6/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach  działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.2.1-2 Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Celem operacji była ochrona i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw. Wysokość dofinansowania to 51 244,00 zł.
Dzięki operacji na obszarze LGD Gromnik zrealizowano ciekawe projekty pozwalające zachować materialne i niematerialne dziedzictwo lokalne obszaru

Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za udział w projekcie a zainteresowanych udziałem w kolejnych naborach zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD Gromnik.