Grant nr 5/G/2018 – ROZLICZONY!

LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 5/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia 2.2.1 -2  „Podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Integracja i aktywizacja mieszkańców” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Celem operacji było podnoszenie kompetencji oraz integracja poprzez realizację oddolnych inicjatyw. Wysokość  dofinansowania to 66 069,00 zł.
Dzięki operacji, na obszarze gmin członkowskich LGD Gromnik, zrealizowane zostały ciekawe projekty podnoszące kompetencje oraz aktywizujące i integrujące społeczność lokalną LGD.

Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za udział w projekcie a zainteresowanych udziałem w kolejnych naborach zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD Gromnik.