Certyfikat jakości: Zielona Dolina Żywności i Zdrowia
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu partnerskiego pn.:
„Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)”działając w imieniu Lidera operacji spółki Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o. zapraszamy do składania zgłoszeń o nadanie:
Certyfikatu jakości: Zielona Dolina Żywności i Zdrowia !
 
Certyfikat Zielona Dolina Żywności i Zdrowia jest prestiżowym znakiem towarowym. Celem proponowanego udziału Państwa podmiotu w procesie certyfikacji jest wyróżnienie Państwa lokalnych wyrobów z branży rolno-spożywczej poprzez stworzenie im szansy zaistnienia w świadomości nabywców, co może przyczynić się m.in. tym do zmniejszenia bariery wejścia na rynek. Poprzez włączenie w sieć produktów certyfikowanych każdy przedsiębiorca / producent zyskuje wymierne wsparcie promocyjne i dystrybucyjne. Co ważne, program certyfikacji jest elementem szeroko zakrojonego projektu działań w kierunku profilaktyki zdrowotnej człowieka, dietetyki i bio produkcji zdrowej żywności, służącej doskonaleniu jakości życia i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, przy wykorzystaniu atrybutów Dolnego Śląska, stworzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a realizowanym przez Spółkę Dolnośląska Zielona Dolina. Kompleksowa współpraca po nadaniu certyfikatu sprzyja wszechstronnemu wsparciu udzielanemu producentowi w innowacyjnym rozwoju, w tym dostosowaniu się do globalnego nurtu ekologicznych upraw, hodowli i produkcji żywności.
Zgłoszenie się do programu i otrzymanie prestiżowego certyfikatu wiąże się z innowacyjnym pakietem działań w zakresie poprawy i wzmocnienia procesów technologicznych, rozwiązań marketingowych oraz nowych struktur organizacyjnych tj. systemów zaopatrzenia, dystrybucji, promocji i komunikacji. Daje także możliwość uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, targach i pokazach, organizowanych przez Lidera projektu – Dolnośląską Zieloną Dolinę Sp. z o.o., co znacząco wpływa na rozpoznawalność danej marki, jej przewagę konkurencyjną, a także poszerzenie kanałów dystrybutorów i grona odbiorców.
Już 50 producentów regionalnych posługuje się certyfikatem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia. Starannie wyselekcjonowane, najwyższej jakości produkty, pochodzące z Dolnego Śląska, dzięki otrzymaniu certyfikatu stają się coraz bardziej rozpoznawalne i zdobywają uznanie konsumentów.
Zapraszamy Państwa podmiot do złożenia Wniosku aplikacyjnego. Po jego rozpatrzeniu zdecydujemy czy mogą się Państwo ubiegać o nadanie znaku jakości: Zielona Dolina Żywności i Zdrowia !
W przypadku przyjęcia Państwa zgłoszenia oraz przed rozpoczęciem posługiwania się certyfikatem i znakiem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia ! Państwa podmiot zostanie zobowiązany do poddania się audytowi potwierdzającemu zgodność produktu lub usługi z informacjami jakie przedstawią Państwo we Wniosku aplikacyjnym. Przeprowadzenie audytu zostanie przeprowadzone przez audytorów zewnętrznej akredytowanej jednostki certyfikującej.
Zapraszamy do udziału w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.
Liczba rekomendowanych do bezpłatnego dofinansowania zgłoszeń jest ograniczona.
Po spełnieniu warunków formalno-merytorycznych o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2022 r.
 
W razie jakichkolwiek pytań Lider Projektu pozostaje do Państwa dyspozycji.
Tel. 500 733 195