Certyfikacja Zielona Dolina

Informujemy, iż Spółka Dolnośląska Zielona Dolina, działająca przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, która jest operatorem Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia,  realizująca misję kompleksowego wsparcia lokalnej produkcji surowców i żywności na Dolnym Śląsku oraz  wspierająca dolnośląskich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej realizuje projekt pn. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, finansowany z programu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Program zakłada BEZPŁATNĄ certyfikację i oznaczanie znakiem towarowym Zielona Dolina Żywności i Zdrowia produktów z naszego regionu. Certyfikat o dużej rozpoznawalności jest gwarancją dla wszystkich konsumentów, że certyfikowany produkt pochodzi z lokalnego sektora rolno-spożywczego, charakteryzuje się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, wytwarzany jest na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców bądź swoistych technik lokalnych.

Poniżej przekazujemy link do szczegółowych informacji.

bezpłatna certyfikacja_Dolnoslaska Zielona Dolina