Ankieta „Moja sytuacja w czasie koronawirusa”

Szanowani Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim etapie badania pt. „Moja
sytuacja w czasie koronawirusa” i podzielenie się informacjami o tym,
jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe,
społeczne. Badanie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej
na tle mieszkańców miast prowadzone jest w ramach operacji pt. „Moja
sytuacja w okresie koronawirusa”, realizowanej przez Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, Oddział Warszawa.

Badanie koordynują dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor Instytutu
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) oraz mgr
Weronika Wyduba.

Głównym celem badania jest zebranie opinii osób na temat ich
dotychczasowych oraz przyszłych dochodów, stabilności ich miejsca
pracy, zmian w zakresie konsumpcji oraz przyjmowanych postaw, a także
przewidywań przeobrażeń, które zajdą na rynku pracy, zmian
preferencji zakupowych konsumentów żywności w zakresie asortymentu
zakupów oraz dostępności towarów, a także szans czy zagrożeń
dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Badanie
pozwoli określić, jak zmienia się sytuacja gospodarstw w zakresie
ubóstwa oraz warunków życia, a także sposobu wydatkowania środków,
zarówno w badanych gospodarstwach domowych, jak i ich otoczeniu.

Wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje przyczynią się do
zidentyfikowania potrzeb, zagrożeń, czy zmian w funkcjonowaniu
mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników,

a także będą mogły być wykorzystane do opracowania rozwiązań
przeciwdziałających skutkom COVID-19 na obszarach wiejskich, co jest
szczególnie ważne w kontekście przyjmowanych polityk szczegółowych
państwa, w tym MRiRW.

Będziemy niezwykle zobowiązani jeśli zechcielibyście Państwo
odpowiedzieć na kilka pytań. Całość badań nie przekracza 7 minut.
Ankieta jest dostępna do końca września br. pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_cQl6Ri6RODnmbaE7-Et7tDpFFMAcWGLe78-YymUwk-Ueg/viewform