Ankieta ewaluacyjna LGD
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.
Państwa uwagi oraz spostrzeżenia zostaną przeanalizowane oraz posłużą do działań związanych z podsumowaniem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Ziemi Strzelińskiej.
Wszystkie dane pozyskane w ramach badania będą traktowane poufnie, a analizy dotyczyć będą jedynie uogólnionych opinii.
Ankieta będzie aktywna 7 dni.
Link do ankiety:
Dziękujemy!