Aktualizacja Wniosku o płatność dla działania 19.2

Informujemy, iż od czerwca br. obowiązuje zaktualizowana wersja Wniosku o płatność dla działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poniżej link do zaktualizowanych dokumentów w wersji 4z:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html