INFORMACJA

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, iż w dniu 06 września 2017 r., z powodu wyjazdu na szkolenie, Biuro będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr tel. 608 378 976