Partycypacja – najlepszą praktyką w organizacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik w celu zapewnienia Wszystkim zainteresowanym jak najpełniejszej a zarazem przystępnej informacji nt. działalności organizacji, przygotowało Roczny Plan Pracy LGD, w zakresie założonym w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023.

Dokument stanowi kompendium informacji w zakresie zarówno przewidywanych (tzn. proponowanych SW) naborów wniosków, jak również planowanych działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej.

Zainteresowani Państwa opinią zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją oraz wnoszenia uwag za pośrednictwem poczty e-mail biuro@lgdgromnik.pl do dnia 04.02.2022 r. włącznie.