Umowa na Projekt Współpracy podpisana

W ostatnim czasie Prezes Zarządu Pani Bogumiła Mierzwińska oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego podpisali umowę przyznania pomocy na realizację Projektu Współpracy "Multimedialne gry terenowe we Wrotach Regionu" w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania".