Informacja. Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w dniu 23 lutego 2023 r. Biuro Stowarzyszenia z powodu wyjazdu będzie pełnić dyżur telefoniczny. Tel 608 398 366