Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata

W imieniu Organizatorów zapraszamy w dniach 16-18 czerwca 2023 roku na Rynek w Strzegomiu, gdzie odbędzie się organizowane cyklicznie „Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata – Święto Granitu Strzegomskiego”.

Podczas trwającego wydarzenia, w sobotę 17 czerwca od godziny 11:00 do 19:00, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje kolejną edycję Festiwalu Produktów Regionalnych „Made in Dolny Śląsk”.

Organizatorzy Festiwalu zapraszają dolnośląskich przetwórców żywności regionalnej i tradycyjnej oraz producentów rękodzieła do wzięcia udziału oraz zaprezentowania i sprzedaży swoich produktów na festiwalu. Dla zadeklarowanych wystawców zapewniamy bezpłatne stoły pod dużym namiotem wystawowym oraz dostęp do energii elektrycznej. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl do dnia 26.05.2023 roku.
https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/dolnoslaskie-rozpoczecie-lata-swieto-granitu-strzegomskiego-1/?no_cache=1&cHash=19405adadace83a81796706c8706bc87

Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w związku z realizacją Międzynarodowego Projektu Współpracy „Wrota na Europę”, w dniach 27-30 marca 2023 r. Biuro Stowarzyszenia będzie pełnić dyżur telefoniczny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem 608 378 976, 608 398 366.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o funkcjonowaniu biura LGD

Szanowni Państwo!

W związku z narastającą liczbą zakażeń Covid-19, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, biuro LGD Gromnik funkcjonuje w trybie zdalnym i/lub dyżurowym.

Prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD Gromnik telefonicznie lub mailowo.

e-mail: biuro@lgdgromnik.pl

tel. 608378976 , 608398366

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum wizyt w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Gromnik.

Wizyta w biurze LGD, w sprawach szczególnych, odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, umówieniu się z pracownikiem LGD.

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Spotkanie Dolnośląskiej Sieci LGD

W poniedziałek 15.06.2020r. odbyło się kolejne spotkanie DSP LGD. Głównym celem spotkania było omówienie wniosku złożonego do KSOW pt. „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”. Celem projektu jest poszerzenie i upowszechnienie wiedzy przez przedstawicieli lokalnych grup działania z Dolnego Śląska w zakresie wdrażania i realizacji wielofunduszowego RLKS, w kontekście dotychczasowych doświadczeń LGD i nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez KE takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 podjęto decyzję o złożeniu wniosku w sprawie zmian oraz ponownego oszacowania zaplanowanych kosztów w projekcie. Zarząd DSP LGD poinformował o kolejnych działaniach związanych z włączeniem przedstawicieli Sieci do prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 oraz kształtowaniem instrumentów terytorialnych w nowej perspektywie. Poinformował również o kolejnym piśmie do Marszałka w sprawie spotkania z członkami zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD w najbliższym możliwym terminie w czerwcu 2020 r.