Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne celów, przedsięwzięć i założeń budżetowych – LSR 2023-2027

Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno, przedstawiciele lokalnych instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji społecznych

w związku z pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027 Lokalna Grupa Działania Gromnik zaprasza do zapoznania się z projektem celów, przedsięwzięć i założeń budżetowych.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : biuro@lgdgromnik.pl lub złożyć do biura LGD (57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11) w terminie do 31.05.2023 r., do godziny 15.00

W załączeniu formularz uwag.

Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata

W imieniu Organizatorów zapraszamy w dniach 16-18 czerwca 2023 roku na Rynek w Strzegomiu, gdzie odbędzie się organizowane cyklicznie „Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata – Święto Granitu Strzegomskiego”.

Podczas trwającego wydarzenia, w sobotę 17 czerwca od godziny 11:00 do 19:00, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje kolejną edycję Festiwalu Produktów Regionalnych „Made in Dolny Śląsk”.

Organizatorzy Festiwalu zapraszają dolnośląskich przetwórców żywności regionalnej i tradycyjnej oraz producentów rękodzieła do wzięcia udziału oraz zaprezentowania i sprzedaży swoich produktów na festiwalu. Dla zadeklarowanych wystawców zapewniamy bezpłatne stoły pod dużym namiotem wystawowym oraz dostęp do energii elektrycznej. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl do dnia 26.05.2023 roku.
https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/dolnoslaskie-rozpoczecie-lata-swieto-granitu-strzegomskiego-1/?no_cache=1&cHash=19405adadace83a81796706c8706bc87

Spotkanie LSR

26 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin odbyło się kolejne spotkanie w ramach przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027.

Przygotowując się do wejścia w kolejną perspektywę, tym razem przedstawiciele LGD spotkali się z Burmistrzami i Wójtami Gmin członkowskich.

Dziękujemy za owocne konsultacje, dyskusję, pytania, wątpliwości i wnioski.  

Liczymy na aktywną współpracę również w przyszłości.