Aktualności
data 01.04.2021 czas 14:39
Informujemy, iż w dniu 09.04.2021 r. od godziny 13.00 w siedzibie Biura LGD Gromnik , opcjonalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,   odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny i wyboru wniosków...
Czytaj więcej
data 24.03.2021 czas 15:46
Informujemy że, w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 3/2021/G  pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kompletności i poprawności...
Czytaj więcej
data 26.02.2021 czas 15:34
Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje,  iż termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2021,  został wydłużony do dnia 15 marca 2021 r. Jednocześnie informujemy, że nastąpiła aktualizacja Biznesplanu....
Czytaj więcej
data 10.02.2021 czas 16:00
Szanowni Państwo, obecnie podejmowane są decyzje dotyczące wysokości środków unijnych, jakie w nowym okresie programowania, czyli na lata 2021-2027 trafią na obszary wiejskie i małych miasteczek. Zgodnie z informacjami...
Czytaj więcej
data 08.02.2021 czas 14:33
LGD Gromnik uprzejmie informuje, że Projekt grantowy nr 8/G/2018 został zakończony oraz rozliczony. Projekt zrealizowano w ramach  działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...
Czytaj więcej
data 26.01.2021 czas 16:08
NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2021/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 26.01.2021 czas 16:08
NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 2/2021/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 26.01.2021 czas 16:07
NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 1/2021/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 26.01.2021 czas 16:07
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działające na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Czytaj więcej
data 20.01.2021 czas 13:51
Konsultacje społeczne zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023” Szanowni...
Czytaj więcej
data 20.01.2021 czas 13:29
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik w celu zapewnienia Wszystkim zainteresowanym jak najpełniejszej a zarazem przystępnej informacji nt. działalności organizacji, przygotowało Roczny Plan Pracy LGD, w zakresie założonym w Strategii...
Czytaj więcej